CSS Dersleri
Temel Bilgiler
CSS Nedir?
CSS Kod Yapısı
CSS ID ve Class Seçimi
CSS Nasıl Eklenir?

CSS Stilleri
CSS Arkaplanlar
CSS Yazılar
CSS Yazı Tipleri
CSS Bağlantılar
CSS Listeleme
CSS Tablolar

Kenarlıklar
CSS Kutu Modeli
CSS Kenarlıklar (Border)
CSS Dış Kenarlık (Outline)
CSS Dıştan Boşluk (Margin)
CSS İçten Boşluk (Padding)

CSS İleri Düzey
CSS Gruplama ve Üzerine Yazma
CSS Sınırlamalar
CSS Gösterme - Gizleme
CSS Pozisyon Belirleme (position)
CSS Kaydırma (float)
CSS Hizalama (align)
CSS Özel İfadeler (Pseudo)
CSS Transparanlık (opacity)
CSS Çıktı Türleri (media)
CSS Özellik Seçimi (Attribute)
CSS'ye Genel Bakış

Bağlantılar
HTML Dersleri
JavaScript Dersleri
CSS Dersleri
ASP Dersleri
PHP Dersleri
MySQL Komutları
jQuery Dersleri
Venus Programlama

Ana Sayfa Bize Ulaşın

CSS Gösterme - GizlemeBazen HTML elementlerini kullanıcıdan gizlemek gerekebilir. Bir nesnenin görünme şekli ve gizlenmesini display komutu kullanarak yaparız.

Bir Elementi Gizlemek/Göstermemek

Bunun için kullanabileceğimiz iki kalıp ifade var:

 • visibility: hidden; - Element gizlenir ancak elementin sahip olduğu alan boşluk şeklinde sayfada görünecektir.
 • display: none; - Element gizlenir ve sahip olduğu alan da sayfada gösterilmez ve yer kaplamaz.

Block (Kutu) ve Inline (Satıriçi) İfadeler

Bir HTML elementi kutu yapısında olabilir. Bu durumda sayfada bulabildiği tüm genişliği kullanan bir kare alan kaplayacaklardır. DIV, P, H1 elementleri bu tarz elementlerdir.

Bazı elementler ise satır içinde sadece başladığı ve bittiği yere kadar alan kaplar. Bunlarsa satıriçi (inline) elementlerdir.

Bir Elementin Kutu Ya Da Satır İçi Olmasını Sağlamak

Element stiline display'ı kullanarak ekleyeceğimiz şu özellikler HTML elementinin kutu mu yoksa satır parçası mı olacağını belirtmemizi ve değiştirmemizi sağlar:

 • display: block; - Element kutu şeklinde alan kaplayacaktır. Kullanıldığı anda yeni bir satırdan başlar.
 • display: inline; - Element satır içinde yer alacaktır. Kullanıldığı satırda devam edecektir.
Element özelliklerini değiştirmekle ilgili iki örnek verelim. İlk örneğimizde aslında BLOCK (kutu) tarzı olan LI elementini satır içi ifadeye dönüştürüyoruz:

  .kutu {

   li { display: inline; }

   span { display: block; }

  }
  

Yukarıdaki ikinci örnekte ise aslında satır içi özelliğe sahip SPAN elementi BLOCK (kutu) yapısına dönüştürülmüştür.

Tüm hakları saklıdır. Lütfen kaynak belirtmeden sitenizde yayınlamayın. Web Sitesi © 2014