CSS Dersleri
Temel Bilgiler
CSS Nedir?
CSS Kod Yapısı
CSS ID ve Class Seçimi
CSS Nasıl Eklenir?

CSS Stilleri
CSS Arkaplanlar
CSS Yazılar
CSS Yazı Tipleri
CSS Bağlantılar
CSS Listeleme
CSS Tablolar

Kenarlıklar
CSS Kutu Modeli
CSS Kenarlıklar (Border)
CSS Dış Kenarlık (Outline)
CSS Dıştan Boşluk (Margin)
CSS İçten Boşluk (Padding)

CSS İleri Düzey
CSS Gruplama ve Üzerine Yazma
CSS Sınırlamalar
CSS Gösterme - Gizleme
CSS Pozisyon Belirleme (position)
CSS Kaydırma (float)
CSS Hizalama (align)
CSS Özel İfadeler (Pseudo)
CSS Transparanlık (opacity)
CSS Çıktı Türleri (media)
CSS Özellik Seçimi (Attribute)
CSS'ye Genel Bakış

Bağlantılar
HTML Dersleri
JavaScript Dersleri
CSS Dersleri
ASP Dersleri
PHP Dersleri
MySQL Komutları
jQuery Dersleri
Venus Programlama

Ana Sayfa Bize Ulaşın

CSS Çıktı Türleri (media)Sitenizi farklı medya türlerinde (sayfa, ekran, tarayıcı) nasıl görüneceğini ayrı ayrı ayarlamanız için bir CSS kodu olan @media <çıktı türü> kodundan faydalanırız.

En çok kullanılan çıktı türleri:

 • all - Tüm çıktı türlerinde geçerli
 • print - Yazıcı tarafından içeriğin nasıl görüneceği
 • screen - Bilgisayar ekranında nasıl görüneceği
 • tv - Televizyonda nasıl görüneceği
Örneğin ekranda 14 punto Times New Roman ile görünen yazımızın yazıcıda (printer) 10 punto Arial ile görünmesini şu şekilde sağlayabiliriz:

  @media screen
  {
   p { font: 14pt Times New Roman; }
  }

  @media print
  {
   p { font: 10pt Arial; }
  }

  @media screen, print
  {
   p { font-weight: bold; }
  }
  

Yukarıdaki 3. örnekte font-weight: bold; ile yazının kalın olacağını belirtik ve bunun her iki tür (print, screen) için geçerli olacağı bilgisini araya virgül koyarak verdik.

Tüm hakları saklıdır. Lütfen kaynak belirtmeden sitenizde yayınlamayın. Web Sitesi © 2014