CSS Arkaplanlar

Bu sayfada HTML sayfanızın ya da sayfanızda bir bölümün arkaplan rengini, resmini ve özelliklerini nasıl belirleyeceğiniz ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

CSS arkaplan özellikleri bir HTML nesnesine arkaplan eklemenizde yardımcı olur. Bununla ilgili olarak tanıyacağımız CSS kodları:

CSS'de Renk İfadeleri

CSS dosyamızda yer yer renkleri belirtmemiz gerekebilir. Bunun için çeşitli yollar var. Bunlardan en çok kullanılan üç tanesi:

 • Onaltılık (Hex) Renkler
 • RGB (Kırmızı, Yeşil, Mavi) Renkler
 • Tarayıcı Renk İsimleri
Onaltılık (Hex) Renkler: #000000 şeklinde önce diyez sonra 6 adet 0-9 ve A-F değerleri alabilen sembollerden oluşur. Örneğin #404040 bir rengi ifade etmektedir.

Bu renk kodlarına resim işlem programlarınız yardımıyla (photoshop, paint shop pro gibi) ulaşabilirsiniz.

RGB (Kırmızı, Yeşil, Mavi) Renkler: Bir renk oluştururken kırmızı, yeşil ve mavinin tonlarını belirterek renk oluşturmamızı sağlar. Örneğin rgb( 0, 0, 0 ) siyah rengi belirtir. Mavi bir renk elde etmek istediğimizde Red - Green - Blue üçlemesinde en sonda yer alan mavinin değerini arttırmamız yeterli olur. Yani rgb( 0, 0, 255 ) mavi rengi verir. Windows'daki Paint Brush (MS Paint) programı ve diğer resim editörleri yardımıyla RGB değerlerini alarak renk oluşturabilirsiniz.

Tarayıcı Renk İsimleri: İngilizce olarak belirlenmiş bazı renk adlarını yazarak renk elde edebilirsiniz. Örneğin white beyaz, black siyah, blue mavi rengini verecektir.

Aşağıda renklerle ilgili örnek bir kullanım var:

CSS Kodu

   /* Koyu kırmızı */
   p { color: #CC0000; }

   /* Yeşilin bir tonu */
   div { color: line; }

   /* Mavi renk */
   code { color: rgb( 0, 0, 255 ); }

background-color: Arkaplan Rengi

Bir elementin arkaplan rengini belirlememizi sağlar.

CSS Kodu

div { background-color: #EFEFEF; }

background-image: Arkaplan Resmi

Bir element içinde arkaplan resmi kullanmamızı sağlar.

CSS Kodu

body { background-image: url('resim.jpg'); }
Yukarıdaki gibi url('') yazılarak arasında resmin adı veya yolu yazılır. Örnekte resmin adı resim.jpg olarak gösterilmiştir.

background-repeat: Arkaplan Tekrarı / Döşeli

Kullandığımız arkaplan resminin tekrar edip etmeyeceğini belirtmemizi sağlar. Dört kullanımı vardır:

 • no-repeat : Tekrar edilmeyecektir
 • repeat : Tekrarlanacaktır / döşenecektir
 • repeat-x : Sadece sağa doğru tekrar edecektir
 • repeat-y : Sadece aşağı doğru tekrar edecektir
Aşağıdaki kullanım örneğini inceleyelim:

CSS Kodu

   body {

     background-image: url('resim.jpg');

     background-repeat: no-repeat;

   }
Yukarıdaki css kodu resmin tekrarlanmayacağını tarayıcıya bildirir.

background-attachment: Arkaplan Sabitliği

Bu kod kullandığımız arkaplanın sabit kalıp kalmayacağı hakkında ayar yapmamızı sağlar. Eğer özellik değerinin sabit kalmasını (yani sayfanın yerine göre değişmemesini) istiyorsak fixed özelliği kullanırız.

CSS Kodu

   body {

     background-image: url('resim.jpg');

     background-attachment: fixed;

   }

background-position: Resmin Nereye Hizalanacağı

Eğer background-repeat özelliğini no-repeat olarak belirlediysek bu kod yardımıyla onun hizalanma şeklini belirleme şansına sahip oluruz.

CSS Kodu

   body {

     background-image: url('resim.jpg');

     background-repeat: no-repeat;

     background-position: right top;

   }
Yukarıda yer alan kod arkaplan resminin right (sağ) ve top (üst) tarafa doğru hizalanacağını bildirir.

background: Arkaplan Belirlemenin Kısa Yolu

Yukarıdaki tüm özellikleri tek bir kodda kullanmanız mümkün. Bunun için kullanacağımız kod: background.

CSS Kodu

   body {

     background: #000000 url('resim.jpg') no-repeat right top;

   }
Yukarıdaki kodda belirtilenler sırasıyla: background-color, background-image, background-repeat ve background-position.