CSS Dış Kenarlık (Outline)

İstiyorsak kenarlığın dışında bir kenar daha çizebiliriz. Bunun için outline komutunu kullanıyoruz. Üç özelliği var:

outline-style: Kenarlık Stili

Dış kenarlığı burada belirtilen şekillerde çizmemizi sağlar.

outline-width: Kenarlık Boyutu

Piksel olarak dış kenarlık boyutunu belirtmemizi sağlar.

outline-color: Kenarlık Rengi

Kenarlığın rengini belirlememizi sağlar.

Dış Kenarlığın Kısa Kullanımı

Yukarıda sayılan tüm özellikleri tek bir outline koduyla belirtebiliriz.

CSS Kodu

  .kutu1
  {
   outline-width: 1px;
   outline-color: black;
   outline-style: solid;
  }

  .kutu2
  {
   outline: 1px black solid;
  }
Yukarıda yer alan kutu1 stilinde bu sayfadaki özellikler tek tek kullanılmıştır. Ancak kutu2 stilinde tek bir kod ile yine aynı stil sağlanmıştır.