CSS Özellik Seçimi (Attribute)

Element Özelliklerine Göre Stilleme

HTML dilinde elementler belli özellikler alabilmektedir. Örneğin HREF bir A elementi özelliğidir. İşte buradaki element özelliklerine göre stilleme yapmamız mümkün. Sadece iki özelliğe göre bunu yapamayız. Bunlar id ve class. Şimdi örneğe bakalım:

CSS Kodu

   [title]
   {
      color: red;
   }
Yukarıdaki kod title özelliğine sahip tüm elementlerin kırmızı renkli olacağını bildirir.

CSS Kodu

   [title=CSSSitesi]
   {
      color: red;
   }
Yukarıdaki kodda bir öncekinden farklı olarak sadece title özelliğinin değeri "CSSSitesi" olan kırmızı renkli olacaktır.

Birden fazla özellik değerine göre stilleme yapacaksak dikey çizgi (|) ile bunları ayırabiliriz:

CSS Kodu

   input[type="text"|type="password"]
   {
      color: blue;
   }